Zara Skinny denim jeans /// Photo courtesy of Shae @www.vanillafringe.com