Uniqlo skinny denim jeans /// Photo courtesy of http://styledbywhit.blogspot.com/